ATZ Dyfuzora

ATZ-.../ dyfuzora

Producent: WRZOSEL

Zespół napędowy  prądu przemiennego ATZ-.../... z przemiennikami częstotliwości firmy ABB współpracującymi z klatkowymi silnikami prądu przemiennego do napędu ślimaków korytowego dyfuzora cukrowniczego typu DC.

Jest to zespół w wykonaniu szafowym o stopniu ochrony najczęściej IP32, wyposażony w nowoczesne przemienniki częstotliwosci firmy ABB oraz  niezbędne elementy zabezpieczeniowo-sterujące: wyłącznik główny (rozłącznik), rozłącznik z bezpiecznikami, styczniki, przekaźniki sterujące, itp.. Dla spełnienia wymagań EMC posiada odpowiednie filtry.  Na drzwiach obudowy umieszczony jest  wyłącznik awaryjny oraz elementy sygnalizacyjne. Zawiera także obwody zasilania i sterowania pomocniczymi napędami dyfuzora i wentylatorami silników głównych. Cały układ  jest chłodzony wymuszonym przepływem powietrza. Aby zapewnić stopień ochrony IP54 stosowane są specjalne kratki wlotowe i wentylatory.

Dla zapewnienia ciągłości ruchowej dyfuzora zespół wyposażono w rezerwowy moduł przemiennika, który w prosty sposób może być włączony w miejsce jednego z podstawowych przemienników w razie jakiegoś uszkodzenia. 

Zespół jest przystosowany do sterowania z tradycyjnego pulpitu zdalnego sterowania lub z nadrzędnego systemu komputerowego cukrowni za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego Profibus DP.

Konfiguracja i diagnozowanie przemienników jest możliwe za pomocą paneli przemienników lub podłączanego komputera.  

Do napędu dyfuzora wykorzystywane są standardowe klatkowe silniki napędowe. Niezbędnym wyposażeniem silników jest  ich obcy wentylator zapewniający właściwe chłodzenie szczególnie przy małych prędkościach obrotowych silnika oraz wskazane jest także zastosowanie w silnikach izolowanych łożysk.

Główne korzyści takiego rozwiązania to:

Możliwość pełnej współpracy – sterowania, monitoringu, diagnozowania napędów - z centralnym systemem komputerowym cukrowni poprzez standardowe sieci komunikacyjne np. Profibus DP.

Łatwe programowanie - konfiguracja napędów – sterowanie mikroprocesorowe.

Proste diagnozowanie i wymiana zespołów napędowych w przypadku uszkodzeń – wykonanie modułowe przemienników częstotliwości.

Ścisła, współbieżna współpraca zespołów napędowych dolnego i górnego silnika dyfuzora dzięki wykorzystaniu konfiguracji MASTER – FOLLOWER z kontrolą momentu napędowego silników - właściwy napęd ślimaków dyfuzora, bez niebezpiecznych skrętów wałów.

Poprawna praca napędów bez enkoderów dzięki nowoczesnym przemiennikom częstotliwości ze sterowaniem wektorowym w trybie DTC (Direct Torque Control).

 Wstecz