ATZ Wirówek

Producent: WRZOSEL

Zespoły napędowe prądu przemiennego typu ATZ-.../... cyklicznych wirówek cukrowniczych to regeneratywne przemienniki częstotliwości z niezbędnym wyposażeniem zamontowane w obudowach o stopniu ochrony IP32. Opcjonalnie mogą być zastosowane wykonania obudowy o stopniu ochrony IP54.

Zespoły  są wyposażone w niezbędne elementy zabezpieczeniowo-sterujące: wyłącznik główny (rozłącznik), rozłącznik z bezpiecznikami, styczniki, przekaźniki sterujące. Dla spełnienia wymagań EMC posiadają odpowiednie filtry. Na drzwiach obudowy umieszczany jest wyłącznik awaryjny oraz panel przemiennika, który umożliwia jego zaprogramowanie oraz podgląd stanu pracy czy awarii.  Cały układ jest chłodzony wymuszonym przepływem powietrza. Aby zapewnić stopień ochrony IP54 stosowane są specjalne kratki wlotowe i wentylatory.

Do pomiaru prędkości obrotowej wykorzystywany jest enkoder, w który powinien być wyposażony klatkowy silnik napędowy wirówki. Niezbędnym wyposażeniem silnika jest także jego obcy wentylator zapewniający właściwe chłodzenie szczególnie przy małych prędkościach obrotowych silnika oraz wskazane jest także zastosowanie izolowanych łożysk.

W celu realizacji i nadzoru procesu technologicznego wirówki zespół wyposażono w sterownik mikroprocesorowy firmy Siemens. Dzięki temu zespół wraz z pulpitem sterowniczym  zamocowanym na maszynie tj. wirówce stanowią kompletne urządzenie przeznaczone do automatycznego sterowania procesem technologicznym zaprogramowanym zgodnie z wymaganiami danej wirówki cukrowniczej - firmy BMA, Silver-Weibull, Buckau-Wolf, Krupp, Sangerhausen czy Fives-Cail Babcock.

 Wstecz