Rozdzielnice n.n.

Realizacja systemów automatyki i sterowania kompletnych obiektów przemysłowych wiąże się z wykonawstwem systemów zasilania urządzeń elektrycznych oraz wykonawstwem instalacji elektrycznych.

WRZOSEL wykonuje ww. prace dostarczając rozdzielnice nn. służące do dystrybucji energii elektrycznej oraz wykonuje i dostarcza zespoły sterownicze i napędowe będące uzupełnieniem rozdzielnic dystrybucyjnych a zawierające aplikacje realizujące sterowanie i automatykę  maszyn i urządzeń  linii technologicznych.

 Wstecz