TUZ-.../MJ/SN/...D

Producent: WRZOSEL 

Zespoły napędowe prądu stałego dyfuzora DC zabudowane są w obudowie szafowej z wentylacją wymuszoną oraz wyposażone w niezbędną aparaturę sterowniczą. Mogą być również wyposażone w przetworniki pomiarowe separowane galwanicznie, dające informację o obrotach, prądzie obciążenia, itp. w postaci standardowego sygnału prądowego 4(0)...20mA. Nastawa obrotów odbywa się najczęściej potencjometrem na pulpicie zdalnego sterowania lub sygnałem prądowym 4(0)...20mA z centralnego systemu sterowania. Ponieważ zastosowanie napędów jest w miejscu, gdzie postój awaryjny musi być bardzo krótki, opracowano zespoły dublowane, w których zdublowane są: kompletny regulator elektroniczny i przekształtnik tyrystorowy a przełączenie odbywa się w prosty sposób. W czasie pracy jednego przekształtnika można naprawiać uszkodzony.

 Wstecz