TUZ-.../MN/SP/S/...

Producent: WRZOSEL

Zespoły napędowe prądu stałego typu TUZ-.../MN/SP/S/... cyklicznych wirówek cukrowniczych to przekształtniki prądu stałego z niezbędnym wyposażeniem zamontowane w obudowach o stopniu ochrony IP32. Opcjonalnie mogą być zastosowane wykonania obudowy o stopniu ochrony IP54.

Zespoły  są wyposażone w niezbędne elementy zabezpieczeniowo-sterujące: wyłącznik główny (rozłącznik), rozłącznik z bezpiecznikami, styczniki, przekaźniki sterujące. Aby zapewnić prawidłową komutację oraz zabezpieczyć tyrystory przed zbyt dużymi stromościami prądowymi zastosowano specjalne dławiki sieciowe. Na drzwiach obudowy umieszczono przyciski start, stop, wyłącznik awaryjny, oraz mierniki.  Do sterowania przekształtnikiem tyrystorowym zastosowano elektroniczny regulator typu ZRN-3..., nadzorujący pracę napędu i realizujący funkcje pomocnicze. Cały układ jest chłodzony wymuszonym przepływem powietrza. Aby zapewnić stopień ochrony IP54 stosowane są specjalne kratki wlotowe i wentylatory.

Dla poprawy niezawodności zastosowano bezstykowy, cyfrowy układ pomiaru prędkości obrotowej eliminujący prądniczke tachometryczną. Układ tachoimpulsatora z dwoma czujnikami indukcyjnymi wraz z przetwornikiem cyfrowo-analogowym daje sygnał ujemnego sprzężenia prędkościowego oraz sygnały logiczne kierunku, braku czy poziomu prędkości obrotowej.

Ponieważ cykliczna praca wirówki wymaga jej rozpędzania i hamowania, taki zespół jest typu nawrotnego - regeneratywnego, ze zwrotem energii do sieci. Hamowanie generatorowe silnika napędowego  realizowane jest przez przełączenie kierunku prądu w obwodzie wzbudzenia za pośrednictwem specjalnego nawrotnego programowalnego modułu zasilacza.

W celu realizacji i nadzoru procesu technologicznego wirówki zespół wyposażono w sterownik mikroprocesorowy firmy Siemens. Dzięki temu zespół wraz z pulpitem sterowniczym  zamocowanym na maszynie tj. wirówce stanowią kompletne urządzenie przeznaczone do automatycznego sterowania procesem technologicznym zaprogramowanym zgodnie z wymaganiami danej wirówki cukrowniczej - firmy AWO, BMA, Buckau-Wolf, Krupp czy Sangerhausen.

 Wstecz