TUZ uniwersalne

TUZ-... uniwersalne

Producent: WRZOSEL

Zespoły napędowe typu TUZ uniwersalne są to przekształtniki prądu stałego zabudowane w obudowie o stopniu ochrony zależnym od wymagań środowiskowych od IP32 do IP54; opcjonalnie IP65. Wyposażone są w niezbędne elementy zabezpieczeniowo-sterujące jak:

  • wyłącznik główny (rozłącznik),
  • rozłącznik z bezpiecznikami,

dławiki sieciowe zapewniające prawidłową komutację oraz zabezpieczające tyrystory przed zbyt dużymi stromościami narastania prądu,

przekształtnik tyrystorowy sześciopulsowy z regulatorem analogowym i zasilacz obwodu wzbudzenia lub
- moduł napędowy z regulatorem cyfrowym np. typu 590P firmy SSD Drives, 

stycznik, przekaźniki sterujące,

podstawowe elementy sterowania na drzwiach obudowy tj. wyłącznik awaryjny, mierniki, przyciski start, stop i ewentualnie potencjometr zadajnika.

Możliwe jest również zastosowanie panelu zdalnego sterowania.
Cały układ w zależności od mocy przeksztaltnika jest chłodzony wymuszonym przepływem powietrza. Aby zapewnić stopień ochrony IP54 stosowane są specjalne kratki wlotowe i wentylatory.

Służą do nastawy i regulacji prędkości obrotowej obcowzbudnych silników prądu stałego.

 Wstecz