OneGearDrive Variants

VLT® OneGearDrive®Variants - Produkt w fazie ograniczonej

Producent: Danfoss Sp. z o.o.

Przetwornice częstotliwości VLT® OneGearDrive® Variants przeszły do fazy ograniczonej swojego cyklu życia i nie znajdują się w aktywnej produkcji. Warianty o kodzie L09, których produkcja została przerwana, nie są dłużej dostępne do zamawiania. Elementy te zostały zastąpione przez elementy o zaktualizowanym kodzie typu L06.

Faza ograniczona: W fazie ograniczonej opcje wsparcia serwisowego dla przetwornicy częstotliwości są ograniczone. Liczba części zamiennych oraz usługi w zakresie konserwacji i napraw są zawężone i dostępne tak długo, jak długo dostępne są materiały. Z przyczyn technicznych firma Danfoss nie może zagwarantować dostępności usług w całym cyklu życia ani tego, że koszty tych usług pozostaną w rozsądnych granicach. Wsparcie jest udzielane wyłącznie klientom posiadającym ważne umowy serwisowe.

Zaktualizowany następca:

Nowy wariant VLT® OneGearDrive to uniwersalny, energooszczędny układ przetwornic częstotliwości znacząco zmniejszający liczbę przetwornic stosowanych w standardowych instalacjach do produkcji żywności i napojów czy transportu surowców. Rozwiązanie to pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne oraz zużycie energii. Układ składa się z wysoce wydajnego silnika z magnesami trwałymi oraz zoptymalizowanej przekładni stożkowej.

Napięcie zasilania i zakres mocy:

3 x 380 – 480 V ... 0,75 – 2,2 kW

 Wstecz