DCS500

DCS500 - przekształtniki prądu stałego - Produkty w fazie klasycznej

Producent: ABB Oddział w Łodzi

Przekształtnik typu DCS500B

Przekształtnik do zastosowań specjalistycznych jednosilnikowych z możliwością swobodnego programowania zintegrowaną w sterowniku przekształtnika.

Charakterystyczne cechy:

 • Cyfrowy 6 lub 12 pulsowy przekształtnik
 • Napięcie zasilania 3-lub 6- fazowe: 3 x 220 do 3 x 1000 V ac
 • Zakres mocy wyjściowych: 10 kW do 9,4 MW
 • Zakres prądów wyjściowych: do 22 do 10300 A dc
 • Napędy regeneratywne i nieregeneratywne
 • Wzbudzenie diodowe lub tyrystorowo-diodowe2 Q lub 4Q zintegrowane do 50A 310 V dc
 • Wzbudzenie wydzielone do 250 A, 440 V dc
 • Wymiary mechaniczne szafowe: wys. 2120 mm x głęb. 636 x szer. do 4200 mm
 • Wykonanie szaf zgodne z wymaganiami normy EMC
 • Wykonania w stopniu ochrony IP00, IP21, IP31, IP 41, IP54
 • Możliwość sterowania przez magistrale komunikacji szeregowej Profibus, Modbus, CS31 i inne
 • Możliwość różnej rozbudowy wejść, wyjść analogowych i cyfrowych (wejścia i wyjścia izolowane lub nie izolowane)
 • Sprzężenie prędkości od SEM, tachoprądnicy, enkodera
 • Parametryzacja przekształtnika zautomatyzowana dla regulatora prądu, prędkości wzbudzenia i SEM prowadzona przez menu na panelu sterowania
 • Możliwość swobodnego programowania sterownika w przekształtniku do danej aplikacji przy wykorzystaniu zintegrowanych 300 bloków programowych (bloki no AND, (N)OR, PID, MUX, itd.)
 • Programowanie aplikacyjne realizowane przez panel przekształtnika lub narzędzie GAD Tool do PC.

Podstawowe zintegrowane funkcje zabezpieczeń i dozoru:

 • Utrata sprzężenia zwrotnego
 • Nadzorowanie temperatury silnika
 • Nadzorowanie przeciążenia silnika
 • Nadzorowanie przepięć i spadków napięcia zasilania
 • Nadzorowanie minimalnego i nadmiernego prądu wzbudzenia
 • Nadmierna temperatura przekształtnika
 • Zanik lub spadek napięcia zasilania
 • Zwarcie doziemne
 • Możliwość współpracy z oprogramowaniem wspomagającym parametryzację, diagnostyke błędów i rejestracje sygnałów CMT Tool w PC
 • Produkt zgodny z normami europejskimi CE

Przekształtnik typu DCS500 Easy drive

Przekształtnik ten jest techniczne uproszczoną wersją przekształtnika bazująca na przekształtniku DCS500B.

Charakterystyczne cechy:

 • Cyfrowy 6 pulsowy przekształtnik
 • Napięcie zasilania 3- fazowe: 3 x 230 do 3 x 500 V ac
 • Zakres prądów wyjściowych: do 75 do 2000 A dc
 • Napędy regeneratywne i nieregeneratywne
 • Wzbudzenie diodowe lub tyrystorowo-diodowe 2 Q zintegrowane do 50A 310V dc
 • Napędy regeneratywne i nieregeneratywne
 • Wymiary mechaniczne szafowe: wys. 2000 mm x głęb. 636 x szer.1430 mm
 • Wykonania w stopniu ochrony: IP21
 • Zestaw nieizolowanych wejść i wyjść analogowych i cyfrowych
 • Sprzężenie prędkości od SEM, tachoprądnicy, enkodera
 • Parametryzacja przekształtnika zautomatyzowana dla regulatora prądu, prędkości wzbudzenia i SEM prowadzona przez menu na panelu sterowania
 • Oprogramowanie i możliwości programowe identyczne jak w DCS500B.

Podstawowe zintegrowane funkcje zabezpieczeń i dozoru:

 • Utrata sprzężenia zwrotnego
 • Nadzorowanie temperatury silnika
 • Nadzorowanie przeciążenia silnika
 • Nadzorowanie przepięć i spadków napięcia zasilania
 • Nadzorowanie minimalnego i nadmiernego prądu wzbudzenia
 • Nadmierna temperatura przekształtnika
 • Zanik lub spadek napięcia zasilania
 • Produkt zgodny z normami europejskimi CE

Dodatkowo instalowane elementy sprzętowe opcjonalne typowe dla DCS500B mogą rozszerzać możliwości techniczne DCS500 Easy Drive aż do funkcji zgodnych z DCS500B.

 Wstecz